F1DE
F1DE is 0x10c DCPU 1.7 Compliant -   [Editor]   [Dcpu]   [0x10c]   [About]
Project rs5s77 : goforth

DAT 0x7c20, 0x0012, 0x8401, 0x7c21, 0x8000, 0x7a40, 0x0034, 0x7ca1 DAT 0xf000, 0x87c1, 0x0031, 0x87c1, 0x0032, 0x7c81, 0x07d6, 0x3061 DAT 0x8882, 0x2f81, 0x83c1, 0x0033, 0x83c1, 0x0034, 0x1600, 0x88a3 DAT 0x84b7, 0x7f81, 0x002a, 0x1620, 0x7c12, 0x7406, 0x7c32, 0x30cf DAT 0x17c1, 0x0033, 0x7c12, 0xf615, 0x7c32, 0x7349, 0x17c1, 0x0034 DAT 0x7f81, 0x0017, 0x83d3, 0x0033, 0x83d3, 0x0034, 0x6381, 0x8480 DAT 0x6381, 0x016f, 0x0160, 0x0000, 0x0001, 0x88a3, 0x0da1, 0x89a2 DAT 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x88a3, 0x8862, 0x2da1, 0x3061, 0x8882 DAT 0x2f81, 0x1301, 0x0c81, 0x8882, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x6001 DAT 0x1301, 0x88a3, 0x0da1, 0x89a2, 0x0081, 0x3061, 0x8882, 0x2f81 DAT 0x0000, 0x000b, 0x0063, 0x0072, 0x0065, 0x0061, 0x0074, 0x0065 DAT 0x002d, 0x0064, 0x006f, 0x0065, 0x0073, 0x005e, 0x7cc1, 0x006b DAT 0x38e1, 0x7c20, 0x0685, 0x88c2, 0x1bf4, 0x006d, 0x7f81, 0x0060 DAT 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x7c20, 0x0047, 0x0050, 0x0003, 0x0074 DAT 0x0069, 0x0062, 0x003b, 0xf000, 0x006d, 0x0003, 0x003e, 0x0069 DAT 0x006e, 0x0035, 0x000e, 0x0074, 0x0006, 0x0073, 0x0072, 0x0063 DAT 0x0070, 0x0074, 0x0072, 0x0035, 0xf000, 0x007b, 0x0006, 0x0073 DAT 0x0072, 0x0063, 0x006c, 0x0065, 0x006e, 0x0035, 0x000e, 0x0085 DAT 0x0005, 0x0073, 0x0074, 0x0061, 0x0074, 0x0065, 0x0035, 0x0000 DAT 0x008f, 0x0002, 0x0072, 0x0030, 0x0035, 0x0000, 0x0098, 0x0002 DAT 0x0073, 0x0030, 0x0035, 0xf000, 0x009e, 0x0004, 0x0062, 0x0061 DAT 0x0073, 0x0065, 0x0035, 0x000a, 0x00a4, 0x0007, 0x0063, 0x006f DAT 0x006e, 0x0061, 0x0074, 0x0074, 0x0072, 0x0035, 0x0040, 0x00ac DAT 0x0006, 0x0064, 0x006f, 0x0063, 0x006f, 0x006c, 0x003a, 0x003b DAT 0x0041, 0x00b7, 0x0006, 0x0064, 0x006f, 0x0076, 0x0061, 0x0072 DAT 0x003a, 0x003b, 0x0035, 0x00c1, 0x0006, 0x0064, 0x006f, 0x0063 DAT 0x006f, 0x006e, 0x003a, 0x003b, 0x003b, 0x00cb, 0x0007, 0x0064 DAT 0x006f, 0x0064, 0x006f, 0x0065, 0x0073, 0x003a, 0x003b, 0x0047 DAT 0x00d5, 0x0007, 0x006c, 0x0065, 0x006e, 0x006d, 0x0061, 0x0073 DAT 0x006b, 0x003b, 0x001f, 0x00e0, 0x0004, 0x0064, 0x0072, 0x006f DAT 0x0070, 0x00f2, 0x88a2, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x00eb, 0x0004 DAT 0x0073, 0x0077, 0x0061, 0x0070, 0x00fd, 0x3401, 0x55a1, 0x0001 DAT 0x02a1, 0x0001, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x00f6, 0x0003, 0x0064 DAT 0x0075, 0x0070, 0x010b, 0x88a3, 0x55a1, 0x0001, 0x3061, 0x8882 DAT 0x2f81, 0x0105, 0x0004, 0x006f, 0x0076, 0x0065, 0x0072, 0x0118 DAT 0x88a3, 0x55a1, 0x0002, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x0111, 0x0003 DAT 0x0072, 0x006f, 0x0074, 0x0124, 0x3401, 0x55a1, 0x0002, 0x56a1 DAT 0x0001, 0x0002, 0x02a1, 0x0001, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x011e DAT 0x0004, 0x002d, 0x0072, 0x006f, 0x0074, 0x0136, 0x3401, 0x55a1 DAT 0x0001, 0x56a1, 0x0002, 0x0001, 0x02a1, 0x0002, 0x3061, 0x8882 DAT 0x2f81, 0x012f, 0x0005, 0x0032, 0x0064, 0x0072, 0x006f, 0x0070 DAT 0x0149, 0x8ca2, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x0141, 0x0004, 0x0032 DAT 0x0064, 0x0075, 0x0070, 0x0154, 0x8ca3, 0x56a1, 0x0003, 0x0001 DAT 0x55a1, 0x0002, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x014d, 0x0005, 0x0032 DAT 0x0073, 0x0077, 0x0061, 0x0070, 0x0165, 0x3401, 0x5421, 0x0001 DAT 0x55a1, 0x0002, 0x56a1, 0x0003, 0x0001, 0x02a1, 0x0002, 0x06a1 DAT 0x0003, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x015d, 0x0004, 0x003f, 0x0064 DAT 0x0075, 0x0070, 0x017b, 0x85b2, 0x8f82, 0x88a3, 0x55a1, 0x0001 DAT 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x0174, 0x0001, 0x002b, 0x0187, 0x36a2 DAT 0x0001, 0x88a2, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x0183, 0x0001, 0x002d DAT 0x0191, 0x36a3, 0x0001, 0x88a2, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x018d DAT 0x0002, 0x0031, 0x002b, 0x019c, 0x89a2, 0x3061, 0x8882, 0x2f81 DAT 0x0197, 0x0002, 0x0031, 0x002d, 0x01a5, 0x89a3, 0x3061, 0x8882 DAT 0x2f81, 0x01a0, 0x0001, 0x002a, 0x01ad, 0x3401, 0x88a2, 0x01a4 DAT 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x01a9, 0x0002, 0x0075, 0x002f, 0x01b8 DAT 0x3401, 0x88a2, 0x01a6, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x01b3, 0x0005 DAT 0x0075, 0x002f, 0x006d, 0x006f, 0x0064, 0x01c6, 0x3401, 0x55a1 DAT 0x0001, 0x02a8, 0x0001, 0x01a6, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x01be DAT 0x0001, 0x002f, 0x01d3, 0x3401, 0x88a2, 0x01a7, 0x3061, 0x8882 DAT 0x2f81, 0x01cf, 0x0003, 0x006d, 0x006f, 0x0064, 0x01df, 0x3401 DAT 0x88a2, 0x01a9, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x01d9, 0x0006, 0x006c DAT 0x0073, 0x0068, 0x0069, 0x0066, 0x0074, 0x01ee, 0x3401, 0x88a2 DAT 0x01af, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x01e5, 0x0006, 0x0072, 0x0073 DAT 0x0068, 0x0069, 0x0066, 0x0074, 0x01fd, 0x3401, 0x88a2, 0x01ad DAT 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x01f4, 0x0002, 0x0032, 0x002a, 0x0208 DAT 0x89af, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x0203, 0x0002, 0x0032, 0x002f DAT 0x0211, 0x89ae, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x020c, 0x0003, 0x0061 DAT 0x006e, 0x0064, 0x021b, 0x36aa, 0x0001, 0x88a2, 0x3061, 0x8882 DAT 0x2f81, 0x0215, 0x0002, 0x006f, 0x0072, 0x0226, 0x36ab, 0x0001 DAT 0x88a2, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x0221, 0x0003, 0x0078, 0x006f DAT 0x0072, 0x0232, 0x36ac, 0x0001, 0x88a2, 0x3061, 0x8882, 0x2f81 DAT 0x022c, 0x0006, 0x0069, 0x006e, 0x0076, 0x0065, 0x0072, 0x0074 DAT 0x0241, 0x81ac, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x0238, 0x0006, 0x006e DAT 0x0065, 0x0067, 0x0061, 0x0074, 0x0065, 0x024e, 0x81ac, 0x89a2 DAT 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x0245, 0x0001, 0x003d, 0x0257, 0x8401 DAT 0x55b2, 0x0001, 0x8001, 0x88a2, 0x01a1, 0x3061, 0x8882, 0x2f81 DAT 0x0253, 0x0002, 0x003c, 0x003e, 0x0265, 0x8401, 0x55b3, 0x0001 DAT 0x8001, 0x88a2, 0x01a1, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x0260, 0x0001 DAT 0x003c, 0x0272, 0x8401, 0x7da2, 0x8000, 0x7ea2, 0x8000, 0x0001 DAT 0x55b4, 0x0001, 0x8001, 0x88a2, 0x01a1, 0x3061, 0x8882, 0x2f81 DAT 0x026e, 0x0001, 0x003e, 0x0284, 0x8401, 0x7da2, 0x8000, 0x7ea2 DAT 0x8000, 0x0001, 0x36b4, 0x0001, 0x8001, 0x88a2, 0x01a1, 0x3061 DAT 0x8882, 0x2f81, 0x0280, 0x0002, 0x0075, 0x003c, 0x0297, 0x8401 DAT 0x55b4, 0x0001, 0x8001, 0x88a2, 0x01a1, 0x3061, 0x8882, 0x2f81 DAT 0x0292, 0x0002, 0x0075, 0x003e, 0x02a5, 0x8401, 0x36b4, 0x0001 DAT 0x8001, 0x88a2, 0x01a1, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x02a0, 0x0003 DAT 0x0075, 0x003c, 0x003d, 0x02b4, 0x8401, 0x55b4, 0x0001, 0x8001 DAT 0x55b2, 0x0001, 0x8001, 0x88a2, 0x01a1, 0x3061, 0x8882, 0x2f81 DAT 0x02ae, 0x0003, 0x0075, 0x003e, 0x003d, 0x02c6, 0x8401, 0x36b4 DAT 0x0001, 0x8001, 0x36b2, 0x0001, 0x8001, 0x88a2, 0x01a1, 0x3061 DAT 0x8882, 0x2f81, 0x02c0, 0x0002, 0x0030, 0x003d, 0x02d7, 0x85b2 DAT 0x7f81, 0x02de, 0x85a1, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x81a1, 0x3061 DAT 0x8882, 0x2f81, 0x02d2, 0x0004, 0x0065, 0x0078, 0x0069, 0x0074 DAT 0x02e9, 0x6081, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x02e2, 0x0003, 0x006c DAT 0x0069, 0x0074, 0x02f3, 0x88a3, 0x31a1, 0x8882, 0x3061, 0x8882 DAT 0x2f81, 0x02ed, 0x0009, 0x006c, 0x0069, 0x0074, 0x0073, 0x0074 DAT 0x0072, 0x0069, 0x006e, 0x0067, 0x0305, 0x8ca3, 0x31a1, 0x12a1 DAT 0x0001, 0x8aa2, 0x0001, 0x3082, 0x8882, 0x3061, 0x8882, 0x2f81 DAT 0x02f9, 0x0007, 0x0065, 0x0078, 0x0065, 0x0063, 0x0075, 0x0074 DAT 0x0065, 0x031a, 0x3461, 0x88a2, 0x2f81, 0x0310, 0x0001, 0x0021 DAT 0x0321, 0x3401, 0x5501, 0x0001, 0x8ca2, 0x3061, 0x8882, 0x2f81 DAT 0x031d, 0x0001, 0x0040, 0x032c, 0x3401, 0x21a1, 0x3061, 0x8882 DAT 0x2f81, 0x0328, 0x0002, 0x002b, 0x0021, 0x0336, 0x3401, 0x5502 DAT 0x0001, 0x8ca2, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x0331, 0x0002, 0x002d DAT 0x0021, 0x0342, 0x3401, 0x5503, 0x0001, 0x8ca2, 0x3061, 0x8882 DAT 0x2f81, 0x033d, 0x0004, 0x006d, 0x006f, 0x0076, 0x0065, 0x0350 DAT 0x5401, 0x0002, 0x5421, 0x0001, 0x0441, 0x3442, 0x90a2, 0x0832 DAT 0x7f81, 0x035f, 0x2121, 0x8802, 0x8822, 0x7f81, 0x0357, 0x3061 DAT 0x8882, 0x2f81, 0x0349, 0x0002, 0x003e, 0x0072, 0x0367, 0x3701 DAT 0x88a2, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x0362, 0x0002, 0x0072, 0x003e DAT 0x0371, 0x88a3, 0x61a1, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x036c, 0x0002 DAT 0x0072, 0x0040, 0x037b, 0x88a3, 0x65a1, 0x3061, 0x8882, 0x2f81 DAT 0x0376, 0x0005, 0x0072, 0x0064, 0x0072, 0x006f, 0x0070, 0x0388 DAT 0x6001, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x0380, 0x0003, 0x0032, 0x003e DAT 0x0072, 0x0392, 0x5701, 0x0001, 0x3701, 0x8ca2, 0x3061, 0x8882 DAT 0x2f81, 0x038c, 0x0003, 0x0032, 0x0072, 0x003e, 0x039f, 0x8ca3 DAT 0x61a1, 0x62a1, 0x0001, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x0399, 0x0003 DAT 0x0032, 0x0072, 0x0040, 0x03ac, 0x8ca3, 0x65a1, 0x6aa1, 0x0001 DAT 0x0001, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x03a6, 0x0006, 0x0032, 0x0072 DAT 0x0064, 0x0072, 0x006f, 0x0070, 0x03bd, 0x6001, 0x6001, 0x3061 DAT 0x8882, 0x2f81, 0x03b4, 0x0004, 0x0072, 0x0073, 0x0070, 0x0021 DAT 0x03c9, 0x3761, 0x88a2, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x03c2, 0x0004 DAT 0x0072, 0x0073, 0x0070, 0x0040, 0x03d5, 0x88a3, 0x6da1, 0x3061 DAT 0x8882, 0x2f81, 0x03ce, 0x0004, 0x0064, 0x0073, 0x0070, 0x0021 DAT 0x03e1, 0x34a1, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x03da, 0x0004, 0x0064 DAT 0x0073, 0x0070, 0x0040, 0x03ec, 0x1401, 0x88a3, 0x01a1, 0x3061 DAT 0x8882, 0x2f81, 0x03e5, 0x0006, 0x0062, 0x0072, 0x0061, 0x006e DAT 0x0063, 0x0068, 0x03fb, 0x3082, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x03f2 DAT 0x0007, 0x0030, 0x0062, 0x0072, 0x0061, 0x006e, 0x0063, 0x0068 DAT 0x0409, 0x85b2, 0x7f81, 0x0411, 0x88a2, 0x8882, 0x3061, 0x8882 DAT 0x2f81, 0x88a2, 0x3082, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x03ff, 0x0009 DAT 0x0064, 0x0075, 0x006d, 0x0070, 0x002d, 0x0063, 0x006f, 0x0072 DAT 0x0065, 0x0422, 0x3440, 0x88a2, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x0416 DAT 0x0003, 0x0062, 0x0079, 0x0065, 0x042d, 0x8460, 0x0427, 0x0005 DAT 0x0064, 0x0065, 0x0062, 0x0075, 0x0067, 0x0436, 0x8480, 0x3061 DAT 0x8882, 0x2f81, 0x0301, 0x8801, 0x7a40, 0x0033, 0x8452, 0x7f81 DAT 0x043c, 0x6001, 0x6381, 0x042e, 0x0003, 0x006b, 0x0065, 0x0079 DAT 0x0449, 0x88a3, 0x7c20, 0x043a, 0x08e1, 0x1da1, 0x7c20, 0x0473 DAT 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x0443, 0x0004, 0x0065, 0x006d, 0x0069 DAT 0x0074, 0x045a, 0x34e1, 0x88a2, 0x7c20, 0x0473, 0x3061, 0x8882 DAT 0x2f81, 0x0453, 0x0007, 0x0062, 0x006f, 0x0072, 0x0064, 0x0065 DAT 0x0072, 0x0021, 0x046b, 0x9001, 0x3421, 0x7a40, 0x0034, 0x88a2 DAT 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0xc8f3, 0x7f81, 0x0486, 0x78c1, 0x0031 DAT 0x7cc2, 0x8000, 0x85c1, 0x7fc2, 0x001f, 0x0031, 0x7fca, 0xffe0 DAT 0x0031, 0x7bc1, 0x0031, 0x0032, 0x7f81, 0x04a7, 0xc4f3, 0x7f81 DAT 0x049d, 0x7bd2, 0x0031, 0x0032, 0x7f81, 0x04a7, 0x87d2, 0x0032 DAT 0x7f81, 0x04a7, 0x8bc3, 0x0031, 0x78c1, 0x0031, 0x7cc2, 0x8000 DAT 0x85c1, 0x86c1, 0x0001, 0x7f81, 0x04a7, 0x78c1, 0x0031, 0x7cc2 DAT 0x8000, 0x79c1, 0x00b6, 0xa1cf, 0x1dcb, 0x8bc2, 0x0031, 0x7fd2 DAT 0x0180, 0x0031, 0x7c20, 0x04b7, 0x78c1, 0x0031, 0x7cc2, 0x8000 DAT 0x79c1, 0x00b6, 0x89cb, 0xa1cf, 0x7dcb, 0x005f, 0x6381, 0x7ce1 DAT 0x8000, 0x7ce2, 0x0180, 0x7ce3, 0x0020, 0x7cc1, 0x8000, 0x59c1 DAT 0x0020, 0x88c2, 0x18f4, 0x7f81, 0x04bf, 0x7ce2, 0x0020, 0x85c1 DAT 0x88c2, 0x18f4, 0x7f81, 0x04c7, 0x7fc3, 0x0020, 0x0031, 0x7fc3 DAT 0x0020, 0x0032, 0x6381, 0x0461, 0x0002, 0x0063, 0x0072, 0x04d8 DAT 0xc8e1, 0x7c20, 0x0473, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x04d3, 0x0006 DAT 0x0061, 0x0063, 0x0063, 0x0065, 0x0070, 0x0074, 0x04e7, 0x5401 DAT 0x0001, 0x01a2, 0x3412, 0x7f81, 0x0503, 0x7c20, 0x043a, 0x08e1 DAT 0x0901, 0xc513, 0x7f81, 0x04fb, 0x7c20, 0x0473, 0x5414, 0x0001 DAT 0x8803, 0x7f81, 0x04ed, 0xc912, 0x7f81, 0x0503, 0x7c20, 0x0473 DAT 0x8802, 0x7f81, 0x04ea, 0x7ce1, 0x0020, 0x7c20, 0x0473, 0x88a2 DAT 0x3403, 0x01a1, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x04de, 0x0004, 0x0074 DAT 0x0079, 0x0070, 0x0065, 0x0514, 0x5401, 0x0001, 0x01a2, 0x3412 DAT 0x7f81, 0x0520, 0x20e1, 0x7c20, 0x0473, 0x8802, 0x7f81, 0x0517 DAT 0x8ca2, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x050d, 0x0006, 0x0072, 0x0065 DAT 0x0066, 0x0069, 0x006c, 0x006c, 0x0041, 0x0072, 0x010a, 0x0083 DAT 0x0320, 0x02f2, 0x0100, 0x04e6, 0x008d, 0x0320, 0x02f2, 0x0000 DAT 0x0079, 0x0320, 0x02f2, 0xffff, 0x02e8, 0x0524, 0x0006, 0x0073 DAT 0x006f, 0x0075, 0x0072, 0x0063, 0x0065, 0x0041, 0x0083, 0x032b DAT 0x008d, 0x032b, 0x02e8, 0x84e1, 0x7d12, 0x0020, 0x80e1, 0xa912 DAT 0x80e1, 0xc912, 0x80e1, 0x6381, 0x7d34, 0x005a, 0x7f81, 0x055e DAT 0x27f4, 0x0041, 0x7f81, 0x055e, 0x7d22, 0x0020, 0x6381, 0x0812 DAT 0x6381, 0x7c20, 0x054b, 0x84f2, 0x6381, 0x8802, 0x7f81, 0x055f DAT 0x053d, 0x0005, 0x0070, 0x0061, 0x0072, 0x0073, 0x0065, 0x0570 DAT 0x34c1, 0x88a3, 0x7801, 0x0084, 0x0041, 0x7842, 0x008e, 0x7802 DAT 0x007a, 0x7c20, 0x055f, 0x02a1, 0x0001, 0x0812, 0x7f81, 0x0592 DAT 0x1912, 0x7f81, 0x0586, 0x8802, 0x7f81, 0x057d, 0x01a1, 0x55a3 DAT 0x0001, 0x8802, 0x03c1, 0x007a, 0x7bc3, 0x0084, 0x007a, 0x3061 DAT 0x8882, 0x2f81, 0x01a1, 0x55a3, 0x0001, 0x03c1, 0x007a, 0x7bc3 DAT 0x0084, 0x007a, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x0568, 0x000a, 0x0070 DAT 0x0061, 0x0072, 0x0073, 0x0065, 0x002d, 0x0077, 0x006f, 0x0072 DAT 0x0064, 0x05aa, 0x8ca3, 0x7801, 0x0084, 0x0041, 0x7842, 0x008e DAT 0x7802, 0x007a, 0x7c20, 0x055f, 0x02a1, 0x0001, 0x0812, 0x7f81 DAT 0x05c1, 0x7c20, 0x054b, 0x84f3, 0x7f81, 0x05c1, 0x8802, 0x7f81 DAT 0x05b6, 0x01a1, 0x55a3, 0x0001, 0x03c1, 0x007a, 0x7bc3, 0x0084 DAT 0x007a, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x8412, 0x7f81, 0x05f8, 0x7d34 DAT 0x0039, 0x7f81, 0x05e9, 0x27f4, 0x0030, 0x7f81, 0x05f8, 0x24e1 DAT 0x7ce3, 0x0030, 0x78f4, 0x00ab, 0x7f81, 0x05f8, 0x78f2, 0x00ab DAT 0x7f81, 0x05f8, 0x78c4, 0x00ab, 0x1cc2, 0x8803, 0x8822, 0x7f81 DAT 0x05cc, 0x7c20, 0x0554, 0x7d34, 0x007a, 0x7f81, 0x05f8, 0x27f4 DAT 0x0061, 0x7f81, 0x05f8, 0x24e1, 0x7ce3, 0x0057, 0x7f81, 0x05da DAT 0x6381, 0x059d, 0x0007, 0x003e, 0x006e, 0x0075, 0x006d, 0x0062 DAT 0x0065, 0x0072, 0x0603, 0x3401, 0x5421, 0x0001, 0x54c1, 0x0002 DAT 0x7c20, 0x0612, 0x1aa1, 0x0002, 0x06a1, 0x0001, 0x01a1, 0x3061 DAT 0x8882, 0x2f81, 0x8701, 0x8412, 0x7f81, 0x061f, 0x7d33, 0x002d DAT 0x7f81, 0x061d, 0x8b21, 0x8803, 0x8822, 0x7c20, 0x05cc, 0x63f2 DAT 0x0000, 0x6381, 0x80cc, 0x88c2, 0x6381, 0x05f9, 0x0005, 0x0061 DAT 0x006c, 0x006c, 0x006f, 0x0074, 0x0041, 0x07da, 0x0335, 0x02e8 DAT 0x0625, 0x0006, 0x0063, 0x0072, 0x0065, 0x0061, 0x0074, 0x0065 DAT 0x0041, 0x0676, 0x07e4, 0x032b, 0x067d, 0x07e4, 0x0320, 0x05a9 DAT 0x010a, 0x067d, 0x0676, 0x00fc, 0x010a, 0x062c, 0x034f, 0x02f2 DAT 0x0035, 0x067d, 0x02e8, 0x0630, 0x0006, 0x0068, 0x0069, 0x0064 DAT 0x0064, 0x0065, 0x006e, 0x0654, 0x3401, 0x8802, 0x7d0c, 0x0020 DAT 0x88a2, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x064b, 0x0089, 0x0069, 0x006d DAT 0x006d, 0x0065, 0x0064, 0x0069, 0x0061, 0x0074, 0x0065, 0x0668 DAT 0x7801, 0x07e5, 0x8802, 0x7d0c, 0x0080, 0x3061, 0x8882, 0x2f81 DAT 0x065c, 0x0004, 0x0068, 0x0065, 0x0072, 0x0065, 0x0041, 0x07da DAT 0x032b, 0x02e8, 0x0670, 0x0001, 0x002c, 0x067e, 0x34e1, 0x7c20 DAT 0x0685, 0x88a2, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x7821, 0x07db, 0x1d21 DAT 0x8bc2, 0x07db, 0x6381, 0x067a, 0x0081, 0x005b, 0x068f, 0x87c1 DAT 0x0097, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x068b, 0x0001, 0x005d, 0x0041 DAT 0x02f2, 0x0001, 0x0096, 0x0320, 0x05a9, 0x010a, 0x0408, 0x000c DAT 0x06b1, 0x0770, 0x032b, 0x0408, 0x0009, 0x0096, 0x032b, 0x0408 DAT 0x0004, 0x03fa, 0xfff2, 0x0148, 0x02e8, 0x02f2, 0x0065, 0x0459 DAT 0x02e8, 0x06b2, 0x3401, 0x5421, 0x0001, 0x8ca2, 0x83c1, 0x0771 DAT 0x7c20, 0x072c, 0x84d2, 0x7f81, 0x06c6, 0x88d2, 0x7f81, 0x06c2 DAT 0x1c61, 0x2f81, 0x7c20, 0x0685, 0x7f81, 0x06d7, 0x84c1, 0x7c20 DAT 0x0612, 0x8412, 0x7f81, 0x06d0, 0x87c1, 0x0771, 0x7f81, 0x06d7 DAT 0x7ce1, 0x02f2, 0x7c20, 0x0685, 0x18e1, 0x7c20, 0x0685, 0x3061 DAT 0x8882, 0x2f81, 0x0694, 0x0001, 0x003a, 0x0041, 0x0638, 0x07e4 DAT 0x032b, 0x010a, 0x0653, 0x075f, 0x02f2, 0x0041, 0x00fc, 0x0320 DAT 0x0697, 0x02e8, 0x06da, 0x0081, 0x003b, 0x0041, 0x02f2, 0x02e8 DAT 0x067d, 0x07e4, 0x032b, 0x0653, 0x068e, 0x02e8, 0x06ea, 0x0008 DAT 0x0076, 0x0061, 0x0072, 0x0069, 0x0061, 0x0062, 0x006c, 0x0065 DAT 0x0041, 0x0638, 0x02f2, 0x0001, 0x062c, 0x02e8, 0x06f6, 0x0008 DAT 0x0063, 0x006f, 0x006e, 0x0073, 0x0074, 0x0061, 0x006e, 0x0074 DAT 0x0041, 0x0638, 0x02f2, 0x003b, 0x07e4, 0x032b, 0x075f, 0x0320 DAT 0x067d, 0x02e8, 0x0706, 0x0004, 0x0066, 0x0069, 0x006e, 0x0064 DAT 0x0721, 0x3401, 0x5421, 0x0001, 0x7c20, 0x072c, 0x1ea1, 0x0001 DAT 0x19a1, 0x3061, 0x8882, 0x2f81, 0x7841, 0x07e5, 0x8452, 0x7f81 DAT 0x0756, 0x48e1, 0x0001, 0x7cf0, 0x0020, 0x7f81, 0x074c, 0x7cea DAT 0x001f, 0x00f3, 0x7f81, 0x074c, 0x04c1, 0x08e1, 0x8ce2, 0x1b01 DAT 0x0322, 0x64d2, 0x7f81, 0x074f, 0x3dd3, 0x7f81, 0x074b, 0x88c2 DAT 0x88e2, 0x7f81, 0x0741, 0x60c1, 0x2841, 0x7f81, 0x072e, 0x60c1 DAT 0x88c1, 0x7e50, 0x0080, 0x0001, 0x80c1, 0x6381, 0x84c1, 0x84e1 DAT 0x6381, 0x071a, 0x0004, 0x003e, 0x0063, 0x0066, 0x0061, 0x0760 DAT 0x89a2, 0x3401, 0x2001, 0x7c0a, 0x001f, 0x89a2, 0x01a2, 0x3061 DAT 0x8882, 0x2f81, 0x0759, 0x0004, 0x0073, 0x0075, 0x0063, 0x0063 DAT 0x0035, 0xffff, 0x076a, 0x0009, 0x0069, 0x006e, 0x0074, 0x0065 DAT 0x0072, 0x0070, 0x0072, 0x0065, 0x0074, 0x0041, 0x0096, 0x032b DAT 0x0408, 0x0002, 0x0697, 0x05a9, 0x010a, 0x0408, 0x0008, 0x0795 DAT 0x0770, 0x032b, 0x0408, 0x0007, 0x03fa, 0xfff6, 0x0148, 0x02f2 DAT 0xffff, 0x02e8, 0x02f2, 0x0000, 0x02e8, 0x0796, 0x3401, 0x5421 DAT 0x0001, 0x8ca2, 0x83c1, 0x0771, 0x7c20, 0x072c, 0x84d2, 0x7f81 DAT 0x07a3, 0x1c61, 0x2f81, 0x84c1, 0x7c20, 0x0612, 0x8412, 0x7f81 DAT 0x07ad, 0x87c1, 0x0771, 0x7f81, 0x07af, 0x88a3, 0x19a1, 0x3061 DAT 0x8882, 0x2f81, 0x0772, 0x0004, 0x0062, 0x006f, 0x006f, 0x0074 DAT 0x0041, 0x052c, 0x00f1, 0x077d, 0x02d6, 0x0408, 0x0002, 0x07c2 DAT 0x03fa, 0xfff8, 0x07c3, 0x7ce1, 0x0045, 0x7c20, 0x0473, 0x3061 DAT 0x8882, 0x2f81, 0x07b2, 0x0009, 0x0062, 0x006f, 0x006f, 0x0074 DAT 0x002d, 0x0077, 0x006f, 0x0072, 0x0064, 0x0035, 0x0dcb, 0x07ca DAT 0x0001, 0x0068, 0x0035, 0x1340, 0x07d7, 0x0006, 0x006c, 0x0061 DAT 0x0074, 0x0065, 0x0073, 0x0074, 0x0035, 0x1323, 0x07dc, 0x0081 DAT 0x005c, 0x0041, 0x02f2, 0x0001, 0x056f, 0x0148, 0x02e8, 0x07e6 DAT 0x0081, 0x0028, 0x0041, 0x02f2, 0x0029, 0x056f, 0x0148, 0x02e8 DAT 0x07ef, 0x0004, 0x0027, 0x005c, 0x006e, 0x0027, 0x0041, 0x02f2 DAT 0x000a, 0x02e8, 0x07f8, 0x0002, 0x0062, 0x006c, 0x0041, 0x02f2 DAT 0x0020, 0x02e8, 0x0802, 0x0005, 0x0073, 0x0070, 0x0061, 0x0063 DAT 0x0065, 0x0041, 0x0806, 0x0459, 0x02e8, 0x080a, 0x0004, 0x0074 DAT 0x0072, 0x0075, 0x0065, 0x0041, 0x02f2, 0xffff, 0x02e8, 0x0815 DAT 0x0005, 0x0066, 0x0061, 0x006c, 0x0073, 0x0065, 0x0041, 0x02f2 DAT 0x0000, 0x02e8, 0x081f, 0x0003, 0x006e, 0x006f, 0x0074, 0x0041 DAT 0x02d6, 0x02e8, 0x082a, 0x0001, 0x0027, 0x0041, 0x05a9, 0x0720 DAT 0x00f1, 0x02e8, 0x0832, 0x0083, 0x005b, 0x0027, 0x005d, 0x0041 DAT 0x02f2, 0x02f2, 0x067d, 0x0835, 0x067d, 0x02e8, 0x083a, 0x0089 DAT 0x005b, 0x0063, 0x006f, 0x006d, 0x0070, 0x0069, 0x006c, 0x0065 DAT 0x005d, 0x0041, 0x0835, 0x067d, 0x02e8, 0x0846, 0x0087, 0x0063 DAT 0x006f, 0x006d, 0x0070, 0x0069, 0x006c, 0x0065, 0x0041, 0x083f DAT 0x02f2, 0x067d, 0x067d, 0x02e8, 0x0855, 0x0087, 0x006c, 0x0069 DAT 0x0074, 0x0065, 0x0072, 0x0061, 0x006c, 0x0041, 0x02f2, 0x02f2 DAT 0x067d, 0x067d, 0x02e8, 0x0864, 0x0007, 0x0073, 0x0065, 0x0074 DAT 0x0064, 0x006f, 0x0065, 0x0073, 0x0041, 0x07e4, 0x032b, 0x075f DAT 0x0320, 0x02e8, 0x0873, 0x0085, 0x0064, 0x006f, 0x0065, 0x0073 DAT 0x003e, 0x0041, 0x02f2, 0x02f2, 0x067d, 0x0676, 0x02f2, 0x0000 DAT 0x067d, 0x02f2, 0x087c, 0x067d, 0x02f2, 0x02e8, 0x067d, 0x0676 DAT 0x00fc, 0x0320, 0x005d, 0x0697, 0x02e8, 0x0882, 0x0087, 0x0072 DAT 0x0065, 0x0063, 0x0075, 0x0072, 0x0073, 0x0065, 0x0041, 0x07e4 DAT 0x032b, 0x075f, 0x067d, 0x02e8, 0x089d, 0x0002, 0x003c, 0x003d DAT 0x0041, 0x0283, 0x082f, 0x02e8, 0x08ac, 0x0002, 0x003e, 0x003d DAT 0x0041, 0x0271, 0x082f, 0x02e8, 0x08b4, 0x0002, 0x0030, 0x003c DAT 0x0041, 0x02f2, 0x0000, 0x0271, 0x02e8, 0x08bc, 0x0002, 0x0030 DAT 0x003e, 0x0041, 0x02f2, 0x0000, 0x0283, 0x02e8, 0x08c5, 0x0082 DAT 0x0069, 0x0066, 0x0041, 0x02f2, 0x0408, 0x067d, 0x0676, 0x02f2 DAT 0x0000, 0x067d, 0x02e8, 0x08ce, 0x0084, 0x0074, 0x0068, 0x0065 DAT 0x006e, 0x0041, 0x010a, 0x0676, 0x00fc, 0x0190, 0x00fc, 0x0320 DAT 0x02e8, 0x08db, 0x0084, 0x0065, 0x006c, 0x0073, 0x0065, 0x0041 DAT 0x02f2, 0x03fa, 0x067d, 0x0676, 0x02f2, 0x0000, 0x067d, 0x00fc DAT 0x010a, 0x0676, 0x00fc, 0x0190, 0x00fc, 0x0320, 0x02e8, 0x08e9 DAT 0x0086, 0x0075, 0x006e, 0x006c, 0x0065, 0x0073, 0x0073, 0x0041 DAT 0x02f2, 0x082f, 0x067d, 0x08d2, 0x02e8, 0x08ff, 0x0085, 0x0062 DAT 0x0065, 0x0067, 0x0069, 0x006e, 0x0041, 0x0676, 0x02e8, 0x090d DAT 0x0085, 0x0075, 0x006e, 0x0074, 0x0069, 0x006c, 0x0041, 0x02f2 DAT 0x0408, 0x067d, 0x0676, 0x0190, 0x067d, 0x02e8, 0x0917, 0x0085 DAT 0x0061, 0x0067, 0x0061, 0x0069, 0x006e, 0x0041, 0x02f2, 0x03fa DAT 0x067d, 0x0676, 0x0190, 0x067d, 0x02e8, 0x0926, 0x0085, 0x0077 DAT 0x0068, 0x0069, 0x006c, 0x0065, 0x0041, 0x02f2, 0x0408, 0x067d DAT 0x0676, 0x02f2, 0x0000, 0x067d, 0x02e8, 0x0935, 0x0086, 0x0072 DAT 0x0065, 0x0070, 0x0065, 0x0061, 0x0074, 0x0041, 0x02f2, 0x03fa DAT 0x067d, 0x00fc, 0x0676, 0x0190, 0x067d, 0x010a, 0x0676, 0x00fc DAT 0x0190, 0x00fc, 0x0320, 0x02e8, 0x0945, 0x0082, 0x0064, 0x006f DAT 0x0041, 0x02f2, 0x0000, 0x0676, 0x02f2, 0x0391, 0x067d, 0x02e8 DAT 0x095c, 0x0083, 0x003f, 0x0064, 0x006f, 0x0041, 0x02f2, 0x0153 DAT 0x067d, 0x02f2, 0x0264, 0x067d, 0x02f2, 0x0408, 0x067d, 0x0676 DAT 0x02f2, 0x0000, 0x067d, 0x0676, 0x02f2, 0x0391, 0x067d, 0x02e8 DAT 0x0968, 0x0084, 0x006c, 0x006f, 0x006f, 0x0070, 0x0041, 0x02f2 DAT 0x039e, 0x067d, 0x02f2, 0x019b, 0x067d, 0x02f2, 0x0153, 0x067d DAT 0x02f2, 0x0256, 0x067d, 0x02f2, 0x0408, 0x067d, 0x0676, 0x0190 DAT 0x067d, 0x017a, 0x0408, 0x0007, 0x010a, 0x0676, 0x00fc, 0x0190 DAT 0x00fc, 0x0320, 0x02f2, 0x0148, 0x067d, 0x02e8, 0x0980, 0x0085 DAT 0x002b, 0x006c, 0x006f, 0x006f, 0x0070, 0x0041, 0x02f2, 0x039e DAT 0x067d, 0x02f2, 0x0123, 0x067d, 0x02f2, 0x0186, 0x067d, 0x02f2 DAT 0x0153, 0x067d, 0x02f2, 0x08b0, 0x067d, 0x02f2, 0x0408, 0x067d DAT 0x0676, 0x0190, 0x067d, 0x017a, 0x0408, 0x0007, 0x010a, 0x0676 DAT 0x00fc, 0x0190, 0x00fc, 0x0320, 0x02f2, 0x0148, 0x067d, 0x02e8 DAT 0x09a6, 0x0081, 0x0069, 0x0041, 0x02f2, 0x037a, 0x067d, 0x02e8 DAT 0x09d0, 0x0082, 0x0069, 0x0027, 0x0041, 0x02f2, 0x03ab, 0x067d DAT 0x02f2, 0x00f1, 0x067d, 0x02e8, 0x09d8, 0x0081, 0x006a, 0x0041 DAT 0x02f2, 0x039e, 0x067d, 0x02f2, 0x037a, 0x067d, 0x02f2, 0x0135 DAT 0x067d, 0x02f2, 0x0391, 0x067d, 0x02e8, 0x09e4, 0x0086, 0x0075 DAT 0x006e, 0x006c, 0x006f, 0x006f, 0x0070, 0x0041, 0x02f2, 0x03bc DAT 0x067d, 0x02e8, 0x09f5, 0x0084, 0x0063, 0x0061, 0x0073, 0x0065 DAT 0x0041, 0x02f2, 0x0000, 0x02e8, 0x0a02, 0x0082, 0x006f, 0x0066 DAT 0x0041, 0x02f2, 0x0117, 0x067d, 0x02f2, 0x0256, 0x067d, 0x08d2 DAT 0x02f2, 0x00f1, 0x067d, 0x02e8, 0x0a0c, 0x0085, 0x0065, 0x006e DAT 0x0064, 0x006f, 0x0066, 0x0041, 0x08ef, 0x02e8, 0x0a1c, 0x0087 DAT 0x0065, 0x006e, 0x0064, 0x0063, 0x0061, 0x0073, 0x0065, 0x0041 DAT 0x02f2, 0x00f1, 0x067d, 0x017a, 0x0408, 0x0004, 0x08e1, 0x03fa DAT 0xfffb, 0x02e8, 0x0a26, 0x0007, 0x0064, 0x0065, 0x0063, 0x0069 DAT 0x006d, 0x0061, 0x006c, 0x0041, 0x02f2, 0x000a, 0x00aa, 0x0320 DAT 0x02e8, 0x0a3a, 0x0003, 0x0068, 0x0065, 0x0078, 0x0041, 0x02f2 DAT 0x0010, 0x00aa, 0x0320, 0x02e8, 0x0a49, 0x0084, 0x0063, 0x0068 DAT 0x0061, 0x0072, 0x0041, 0x05a9, 0x00f1, 0x032b, 0x0096, 0x032b DAT 0x0408, 0x0002, 0x086d, 0x02e8, 0x0a54, 0x0082, 0x0030, 0x0078 DAT 0x0041, 0x00aa, 0x032b, 0x0366, 0x0a4e, 0x02f2, 0x0000, 0x05a9 DAT 0x0602, 0x0148, 0x0096, 0x032b, 0x0408, 0x0002, 0x086d, 0x0370 DAT 0x00aa, 0x0320, 0x02e8, 0x0a64, 0x0003, 0x006e, 0x0069, 0x0070 DAT 0x0041, 0x00fc, 0x00f1, 0x02e8, 0x0a7b, 0x0004, 0x0074, 0x0075 DAT 0x0063, 0x006b, 0x0041, 0x00fc, 0x0117, 0x02e8, 0x0a84, 0x0004 DAT 0x0070, 0x0069, 0x0063, 0x006b, 0x0041, 0x019b, 0x03eb, 0x0186 DAT 0x032b, 0x02e8, 0x0a8e, 0x0006, 0x0077, 0x0069, 0x0074, 0x0068 DAT 0x0069, 0x006e, 0x0041, 0x02f2, 0x0002, 0x0a94, 0x0283, 0x0408 DAT 0x000a, 0x08b8, 0x0408, 0x0004, 0x081b, 0x03fa, 0x0002, 0x0826 DAT 0x03fa, 0x0003, 0x0148, 0x0826, 0x02e8, 0x0a9a, 0x0003, 0x006d DAT 0x0069, 0x006e, 0x0041, 0x0153, 0x0271, 0x082f, 0x0408, 0x0002 DAT 0x00fc, 0x00f1, 0x02e8, 0x0ab5, 0x0003, 0x006d, 0x0061, 0x0078 DAT 0x0041, 0x0153, 0x0283, 0x082f, 0x0408, 0x0002, 0x00fc, 0x00f1 DAT 0x02e8, 0x0ac3, 0x0006, 0x0073, 0x0070, 0x0061, 0x0063, 0x0065 DAT 0x0073, 0x0041, 0x02f2, 0x0000, 0x0ac8, 0x02f2, 0x0000, 0x0153 DAT 0x0264, 0x0408, 0x0009, 0x0391, 0x0811, 0x039e, 0x019b, 0x0153 DAT 0x0256, 0x0408, 0xfff9, 0x0148, 0x02e8, 0x0ad1, 0x0002, 0x0075 DAT 0x002e, 0x0041, 0x00aa, 0x032b, 0x01c5, 0x017a, 0x0408, 0x0002 DAT 0x0af1, 0x010a, 0x02f2, 0x000a, 0x0296, 0x0408, 0x0005, 0x02f2 DAT 0x0030, 0x03fa, 0x0006, 0x02f2, 0x000a, 0x0190, 0x02f2, 0x0061 DAT 0x0186, 0x0459, 0x02e8, 0x0aed, 0x0006, 0x0075, 0x0077, 0x0069 DAT 0x0064, 0x0074, 0x0068, 0x0041, 0x00aa, 0x032b, 0x01b7, 0x017a DAT 0x0408, 0x0005, 0x0b13, 0x019b, 0x03fa, 0x0003, 0x02f2, 0x0001 DAT 0x02e8, 0x0b0b, 0x0003, 0x0075, 0x002e, 0x0072, 0x0041, 0x00fc DAT 0x010a, 0x0b13, 0x0123, 0x00fc, 0x0190, 0x0ad9, 0x0af1, 0x02e8 DAT 0x0b21, 0x0004, 0x0075, 0x002e, 0x0072, 0x0030, 0x0041, 0x00fc DAT 0x010a, 0x0b13, 0x0123, 0x00fc, 0x0190, 0x02f2, 0x0000, 0x0ac8 DAT 0x02f2, 0x0000, 0x0153, 0x0264, 0x0408, 0x000b, 0x0391, 0x02f2 DAT 0x0030, 0x0459, 0x039e, 0x019b, 0x0153, 0x0256, 0x0408, 0xfff7 DAT 0x0148, 0x0af1, 0x02e8, 0x0b30, 0x0002, 0x002e, 0x0072, 0x0041 DAT 0x00fc, 0x010a, 0x08c0, 0x0408, 0x0009, 0x024d, 0x02f2, 0x0001 DAT 0x00fc, 0x0123, 0x01a4, 0x03fa, 0x0005, 0x02f2, 0x0000, 0x00fc DAT 0x0123, 0x00fc, 0x010a, 0x0b13, 0x0123, 0x00fc, 0x0190, 0x0ad9 DAT 0x00fc, 0x0408, 0x0004, 0x02f2, 0x002d, 0x0459, 0x0af1, 0x02e8 DAT 0x0b53, 0x0001, 0x002e, 0x0041, 0x02f2, 0x0000, 0x0b57, 0x0811 DAT 0x02e8, 0x0b78, 0x0002, 0x002e, 0x0073, 0x0041, 0x03eb, 0x00a2 DAT 0x032b, 0x00fc, 0x0190, 0x02f2, 0x003c, 0x0459, 0x0af1, 0x02f2 DAT 0x003e, 0x0459, 0x0811, 0x03eb, 0x00a2, 0x032b, 0x01a4, 0x0153 DAT 0x02b3, 0x0408, 0x0006, 0x010a, 0x032b, 0x0b7b, 0x03fa, 0xfff7 DAT 0x0148, 0x02e8, 0x0b81, 0x0002, 0x0075, 0x002e, 0x0041, 0x0af1 DAT 0x0811, 0x02e8, 0x0ba2, 0x0001, 0x003f, 0x0041, 0x032b, 0x0b7b DAT 0x02e8, 0x0baa, 0x0082, 0x002e, 0x0028, 0x0041, 0x02f2, 0x0029 DAT 0x056f, 0x0513, 0x02e8, 0x0bb1, 0x0082, 0x0053, 0x0022, 0x0041 DAT 0x02f2, 0x0304, 0x067d, 0x02f2, 0x0022, 0x056f, 0x010a, 0x067d DAT 0x0676, 0x00fc, 0x010a, 0x062c, 0x034f, 0x02e8, 0x0bbb, 0x0082 DAT 0x002e, 0x0022, 0x0041, 0x0bbf, 0x02f2, 0x0513, 0x067d, 0x02e8 DAT 0x0bce, 0x0009, 0x0070, 0x0072, 0x0069, 0x006e, 0x0074, 0x0061 DAT 0x0062, 0x006c, 0x0065, 0x0041, 0x0806, 0x02f2, 0x0080, 0x0aa2 DAT 0x02e8, 0x0bd8, 0x0006, 0x0062, 0x006f, 0x0075, 0x006e, 0x0064 DAT 0x0073, 0x0041, 0x0117, 0x0186, 0x00fc, 0x02e8, 0x0be9, 0x0005 DAT 0x002f, 0x0064, 0x0075, 0x006d, 0x0070, 0x0035, 0x0000, 0x0bf6 DAT 0x0005, 0x002e, 0x0063, 0x0065, 0x006c, 0x006c, 0x0041, 0x02f2 DAT 0x0001, 0x0bfd, 0x0341, 0x0bfd, 0x032b, 0x08c0, 0x0408, 0x0006 DAT 0x02f2, 0x0005, 0x0ad9, 0x03fa, 0x0007, 0x010a, 0x032b, 0x02f2 DAT 0x0004, 0x0b36, 0x0811, 0x019b, 0x02e8, 0x0bff, 0x0006, 0x002e DAT 0x0063, 0x0068, 0x0061, 0x0072, 0x0073, 0x0041, 0x0bfd, 0x032b DAT 0x0bf1, 0x0153, 0x0264, 0x0408, 0x0013, 0x0391, 0x037a, 0x032b DAT 0x010a, 0x0be3, 0x082f, 0x0408, 0x0004, 0x00f1, 0x02f2, 0x002e DAT 0x0459, 0x039e, 0x019b, 0x0153, 0x0256, 0x0408, 0xffef, 0x0148 DAT 0x02e8, 0x0c1d, 0x0005, 0x002e, 0x006c, 0x0069, 0x006e, 0x0065 DAT 0x0041, 0x010a, 0x0c06, 0x0c06, 0x0c06, 0x0c06, 0x0811, 0x00f1 DAT 0x02f2, 0x0004, 0x0bfd, 0x0335, 0x0c25, 0x02e8, 0x0c41, 0x0004 DAT 0x0064, 0x0075, 0x006d, 0x0070, 0x0041, 0x04d7, 0x00aa, 0x032b DAT 0x0366, 0x0a4e, 0x02f2, 0x0000, 0x0153, 0x0264, 0x0408, 0x0023 DAT 0x0391, 0x03ab, 0x00f1, 0x037a, 0x0190, 0x02f2, 0x0004, 0x0aba DAT 0x0bfd, 0x0320, 0x010a, 0x02f2, 0x0004, 0x0b36, 0x0304, 0x0002 DAT 0x003a, 0x0020, 0x0513, 0x010a, 0x0c48, 0x04d7, 0x02f2, 0x0004 DAT 0x0186, 0x02f2, 0x0004, 0x039e, 0x0123, 0x0186, 0x0153, 0x08b0 DAT 0x0408, 0xffdf, 0x0148, 0x00f1, 0x0370, 0x00aa, 0x0320, 0x02e8 DAT 0x0c56, 0x0008, 0x0071, 0x0075, 0x0069, 0x0074, 0x0077, 0x006f DAT 0x0072, 0x0064, 0x0035, 0x0d59, 0x0c90, 0x0005, 0x0061, 0x0062 DAT 0x006f, 0x0072, 0x0074, 0x0041, 0x00a2, 0x032b, 0x03e0, 0x0c9a DAT 0x032b, 0x0319, 0x02e8, 0x0c9c, 0x0006, 0x0064, 0x006f, 0x0061 DAT 0x0062, 0x0072, 0x0074, 0x0041, 0x0123, 0x0408, 0x0010, 0x04d7 DAT 0x0304, 0x0007, 0x0041, 0x0042, 0x004f, 0x0052, 0x0054, 0x003a DAT 0x0020, 0x0513, 0x0513, 0x0ca3, 0x03fa, 0x0002, 0x0148, 0x02e8 DAT 0x0cab, 0x0086, 0x0061, 0x0062, 0x006f, 0x0072, 0x0074, 0x0022 DAT 0x0041, 0x0bbf, 0x02f2, 0x0cb3, 0x067d, 0x02e8, 0x0cc8, 0x0004 DAT 0x0074, 0x0065, 0x0072, 0x006d, 0x003b, 0x0000, 0x0cd6, 0x0001 DAT 0x0072, 0x0041, 0x02f2, 0x0004, 0x0225, 0x02e8, 0x0cde, 0x0001 DAT 0x0067, 0x0041, 0x02f2, 0x0002, 0x0225, 0x02e8, 0x0ce6, 0x0001 DAT 0x0062, 0x0041, 0x02f2, 0x0001, 0x0225, 0x02e8, 0x0cee, 0x0002 DAT 0x0068, 0x0069, 0x0041, 0x02f2, 0x0008, 0x0225, 0x02e8, 0x0cf6 DAT 0x0006, 0x0062, 0x0067, 0x006d, 0x0061, 0x0073, 0x006b, 0x003b DAT 0xffe1, 0x0cff, 0x0006, 0x0066, 0x0067, 0x006d, 0x0061, 0x0073 DAT 0x006b, 0x003b, 0xfe1f, 0x0d09, 0x0002, 0x0062, 0x0067, 0x0041 DAT 0x0207, 0x00b5, 0x032b, 0x0d07, 0x021a, 0x0225, 0x00b5, 0x0320 DAT 0x02e8, 0x0d13, 0x0002, 0x0066, 0x0067, 0x0041, 0x0207, 0x02f2 DAT 0x0004, 0x01ed, 0x00b5, 0x032b, 0x0d11, 0x021a, 0x0225, 0x00b5 DAT 0x0320, 0x02e8, 0x0d21, 0x0005, 0x0062, 0x006c, 0x0069, 0x006e DAT 0x006b, 0x0041, 0x00b5, 0x032b, 0x02f2, 0x0001, 0x0225, 0x00b5 DAT 0x0320, 0x02e8, 0x0d32, 0x0006, 0x0064, 0x0065, 0x0066, 0x0063 DAT 0x006f, 0x006e, 0x0041, 0x0cdc, 0x0d17, 0x0cdc, 0x0ce1, 0x0ce9 DAT 0x0cf1, 0x0d25, 0x02e8, 0x0d42, 0x0004, 0x0071, 0x0075, 0x0069 DAT 0x0074, 0x0041, 0x04d7, 0x009c, 0x032b, 0x03c8, 0x0d4a, 0x04d7 DAT 0x052c, 0x0cdc, 0x0ce9, 0x0cfa, 0x0d25, 0x02d6, 0x0408, 0x0021 DAT 0x0304, 0x001d, 0x0066, 0x0061, 0x0069, 0x006c, 0x0065, 0x0064 DAT 0x0020, 0x0074, 0x006f, 0x0020, 0x0072, 0x0065, 0x0066, 0x0069 DAT 0x006c, 0x006c, 0x0020, 0x0069, 0x006e, 0x0070, 0x0075, 0x0074 DAT 0x0020, 0x0062, 0x0075, 0x0066, 0x0066, 0x0065, 0x0072, 0x0cb3 DAT 0x0cdc, 0x0ce9, 0x0d25, 0x077d, 0x0cdc, 0x0ce9, 0x0cfa, 0x0d25 DAT 0x02d6, 0x0408, 0x0010, 0x0304, 0x000c, 0x006e, 0x006f, 0x0020 DAT 0x0073, 0x0075, 0x0063, 0x0068, 0x0020, 0x0077, 0x006f, 0x0072 DAT 0x0064, 0x0cb3, 0x03eb, 0x00a2, 0x032b, 0x02a4, 0x0408, 0x0013 DAT 0x0304, 0x000f, 0x0073, 0x0074, 0x0061, 0x0063, 0x006b, 0x0020 DAT 0x0075, 0x006e, 0x0064, 0x0065, 0x0072, 0x0066, 0x006c, 0x006f DAT 0x0077, 0x0cb3, 0x0811, 0x0304, 0x0003, 0x006f, 0x006b, 0x0020 DAT 0x0513, 0x04d7, 0x03fa, 0xff9b, 0x02e8, 0x0d53, 0x0004, 0x0062 DAT 0x006f, 0x006f, 0x0074, 0x0041, 0x0811, 0x0cdc, 0x0ce9, 0x0d25 DAT 0x0304, 0x0008, 0x0074, 0x0068, 0x0069, 0x0073, 0x0020, 0x0069 DAT 0x0073, 0x0020, 0x0513, 0x0cdc, 0x0ce9, 0x0cfa, 0x0d25, 0x0304 DAT 0x0007, 0x0067, 0x006f, 0x0066, 0x006f, 0x0072, 0x0074, 0x0068 DAT 0x0513, 0x0cdc, 0x0ce9, 0x0d25, 0x0304, 0x0008, 0x002e, 0x0020 DAT 0x0065, 0x006e, 0x006a, 0x006f, 0x0079, 0x002e, 0x0513, 0x04d7 DAT 0x0811, 0x0304, 0x000a, 0x0072, 0x0061, 0x006d, 0x0020, 0x0075 DAT 0x0073, 0x0065, 0x0064, 0x003a, 0x0020, 0x0513, 0x0676, 0x0b7b DAT 0x0304, 0x000f, 0x006f, 0x0066, 0x0020, 0x0036, 0x0035, 0x0035 DAT 0x0033, 0x0036, 0x0020, 0x0077, 0x006f, 0x0072, 0x0064, 0x0073 DAT 0x002e, 0x0513, 0x0d59, 0x02e8, 0x0dc5, 0x0009, 0x006e, 0x0065 DAT 0x0078, 0x0074, 0x002d, 0x0068, 0x0065, 0x0061, 0x0064, 0x0041 DAT 0x07e4, 0x032b, 0x0676, 0x0320, 0x0676, 0x00fc, 0x0366, 0x010a DAT 0x032b, 0x037a, 0x0283, 0x0408, 0x0004, 0x032b, 0x03fa, 0xfff8 DAT 0x0370, 0x02e8, 0x0e1c, 0x0005, 0x003e, 0x006e, 0x0061, 0x006d DAT 0x0065, 0x0041, 0x0e27, 0x00f1, 0x032b, 0x019b, 0x02e8, 0x0e3a DAT 0x0005, 0x0063, 0x006f, 0x0075, 0x006e, 0x0074, 0x0041, 0x010a DAT 0x019b, 0x00fc, 0x032b, 0x02e8, 0x0e47, 0x0003, 0x0069, 0x0064 DAT 0x002e, 0x0041, 0x0e4e, 0x00e9, 0x021a, 0x0513, 0x02e8, 0x0e54 DAT 0x0005, 0x0078, 0x0075, 0x002e, 0x0072, 0x0030, 0x0041, 0x00aa DAT 0x032b, 0x0366, 0x0a4e, 0x0b36, 0x0370, 0x00aa, 0x0320, 0x02e8 DAT 0x0e5f, 0x0003, 0x0027, 0x0022, 0x0027, 0x0041, 0x02f2, 0x0022 DAT 0x0459, 0x02e8, 0x0e70, 0x0008, 0x0073, 0x0065, 0x0065, 0x002d DAT 0x0077, 0x006f, 0x0072, 0x0064, 0x0041, 0x0811, 0x010a, 0x02f2 DAT 0x0004, 0x0e66, 0x0304, 0x0002, 0x003a, 0x0020, 0x0513, 0x010a DAT 0x032b, 0x02f2, 0x02f2, 0x0117, 0x0256, 0x0408, 0x0011, 0x00f1 DAT 0x0304, 0x0002, 0x003c, 0x0020, 0x0513, 0x019b, 0x0bad, 0x0304 DAT 0x0001, 0x003e, 0x0513, 0x02f2, 0x0002, 0x03fa, 0x004a, 0x02f2 DAT 0x0304, 0x0117, 0x0256, 0x0408, 0x000f, 0x00f1, 0x0e75, 0x019b DAT 0x010a, 0x032b, 0x02f2, 0x0002, 0x0186, 0x00fc, 0x0e4e, 0x0513 DAT 0x0e75, 0x03fa, 0x0036, 0x02f2, 0x0408, 0x0117, 0x0256, 0x0408 DAT 0x0013, 0x00f1, 0x0304, 0x0008, 0x0030, 0x0062, 0x0072, 0x0061 DAT 0x006e, 0x0063, 0x0068, 0x0020, 0x0513, 0x019b, 0x0bad, 0x02f2 DAT 0x0002, 0x03fa, 0x001e, 0x02f2, 0x03fa, 0x0117, 0x0256, 0x0408 DAT 0x0012, 0x00f1, 0x0304, 0x0007, 0x0062, 0x0072, 0x0061, 0x006e DAT 0x0063, 0x0068, 0x0020, 0x0513, 0x019b, 0x0bad, 0x02f2, 0x0002 DAT 0x03fa, 0x0007, 0x0e41, 0x0e59, 0x02f2, 0x0001, 0x00fc, 0x00f1 DAT 0x02e8, 0x0e7a, 0x0009, 0x0073, 0x0065, 0x0065, 0x002d, 0x0072 DAT 0x0061, 0x006e, 0x0067, 0x0065, 0x0041, 0x04d7, 0x0153, 0x0264 DAT 0x0408, 0x000c, 0x0391, 0x037a, 0x0e84, 0x04d7, 0x039e, 0x0123 DAT 0x0186, 0x0153, 0x08b0, 0x0408, 0xfff6, 0x0148, 0x02e8, 0x0ef1 DAT 0x000a, 0x002f, 0x0064, 0x0069, 0x0073, 0x0061, 0x0073, 0x006d DAT 0x002d, 0x0070, 0x0063, 0x0035, 0x0000, 0x0f0f, 0x000a, 0x0064 DAT 0x0069, 0x0073, 0x0061, 0x0073, 0x006d, 0x002d, 0x0070, 0x0063 DAT 0x0040, 0x0041, 0x0f1b, 0x032b, 0x02f2, 0x0001, 0x0f1b, 0x0335 DAT 0x02e8, 0x0f1d, 0x0006, 0x0022, 0x0072, 0x0065, 0x0067, 0x0073 DAT 0x0022, 0x0041, 0x0304, 0x0008, 0x0061, 0x0062, 0x0063, 0x0078 DAT 0x0079, 0x007a, 0x0069, 0x006a, 0x02e8, 0x0f31, 0x0003, 0x0072 DAT 0x0065, 0x0067, 0x0041, 0x0f39, 0x00f1, 0x0186, 0x032b, 0x0459 DAT 0x02e8, 0x0f45, 0x0008, 0x0022, 0x006f, 0x0070, 0x006e, 0x0061 DAT 0x006d, 0x0065, 0x0022, 0x0041, 0x0304, 0x0060, 0x002d, 0x002d DAT 0x002d, 0x0073, 0x0065, 0x0074, 0x0061, 0x0064, 0x0064, 0x0073 DAT 0x0075, 0x0062, 0x006d, 0x0075, 0x006c, 0x006d, 0x006c, 0x0069 DAT 0x0064, 0x0069, 0x0076, 0x0064, 0x0076, 0x0069, 0x006d, 0x006f DAT 0x0064, 0x006d, 0x0064, 0x0069, 0x0061, 0x006e, 0x0064, 0x0062 DAT 0x006f, 0x0072, 0x0078, 0x006f, 0x0072, 0x0073, 0x0068, 0x0072 DAT 0x0061, 0x0073, 0x0072, 0x0073, 0x0068, 0x006c, 0x0069, 0x0066 DAT 0x0062, 0x0069, 0x0066, 0x0063, 0x0069, 0x0066, 0x0065, 0x0069 DAT 0x0066, 0x006e, 0x0069, 0x0066, 0x0067, 0x0069, 0x0066, 0x0061 DAT 0x0069, 0x0066, 0x006c, 0x0069, 0x0066, 0x0075, 0x002d, 0x002d DAT 0x002d, 0x002d, 0x002d, 0x002d, 0x0061, 0x0064, 0x0078, 0x0073 DAT 0x0062, 0x0078, 0x002d, 0x002d, 0x002d, 0x002d, 0x002d, 0x002d DAT 0x0073, 0x0074, 0x0069, 0x0073, 0x0074, 0x0064, 0x02e8, 0x0f51 DAT 0x0006, 0x006f, 0x0070, 0x006e, 0x0061, 0x006d, 0x0065, 0x0041 DAT 0x02f2, 0x0003, 0x01ac, 0x0f5b, 0x00f1, 0x0186, 0x02f2, 0x0003 DAT 0x0513, 0x0811, 0x02e8, 0x0fbf, 0x0009, 0x0064, 0x0069, 0x0073 DAT 0x0061, 0x0073, 0x006d, 0x002d, 0x006f, 0x0070, 0x0041, 0x02f2 DAT 0x001f, 0x021a, 0x02e8, 0x0fd3, 0x000e, 0x0064, 0x0069, 0x0073 DAT 0x0061, 0x0073, 0x006d, 0x002d, 0x006e, 0x0065, 0x0078, 0x0074 DAT 0x006c, 0x0069, 0x0074, 0x0041, 0x02f2, 0x001a, 0x0117, 0x0256 DAT 0x0408, 0x0006, 0x00f1, 0x0f29, 0x032b, 0x03fa, 0x0028, 0x02f2 DAT 0x001e, 0x0117, 0x0256, 0x0408, 0x0006, 0x00f1, 0x0f29, 0x032b DAT 0x03fa, 0x001d, 0x02f2, 0x001f, 0x0117, 0x0256, 0x0408, 0x0006 DAT 0x00f1, 0x0f29, 0x032b, 0x03fa, 0x0012, 0x010a, 0x02f2, 0x0010 DAT 0x02f2, 0x0018, 0x0aa2, 0x0408, 0x0006, 0x00f1, 0x0f29, 0x032b DAT 0x03fa, 0x0005, 0x02f2, 0x0000, 0x00fc, 0x00f1, 0x02e8, 0x0fe3 DAT 0x0007, 0x0066, 0x0065, 0x0074, 0x0063, 0x0068, 0x002d, 0x0062 DAT 0x0041, 0x02f2, 0x0005, 0x01fc, 0x02f2, 0x001f, 0x021a, 0x02e8 DAT 0x1027, 0x0008, 0x0064, 0x0069, 0x0073, 0x0061, 0x0073, 0x006d DAT 0x002d, 0x0062, 0x0041, 0x0304, 0x0004, 0x0070, 0x0075, 0x0073 DAT 0x0068, 0x0123, 0x1030, 0x010a, 0x0ff3, 0x00fc, 0x02e8, 0x1038 DAT 0x0008, 0x0064, 0x0069, 0x0073, 0x0061, 0x0073, 0x006d, 0x002d DAT 0x0061, 0x0041, 0x0304, 0x0003, 0x0070, 0x006f, 0x0070, 0x0123 DAT 0x02f2, 0x000a, 0x01fc, 0x010a, 0x0ff3, 0x00fc, 0x02e8, 0x104f DAT 0x000a, 0x0064, 0x0065, 0x0063, 0x006f, 0x0064, 0x0065, 0x002d DAT 0x0061, 0x0072, 0x0067, 0x0041, 0x02f2, 0x0018, 0x0117, 0x0256 DAT 0x0408, 0x0007, 0x00f1, 0x00f1, 0x0153, 0x0513, 0x03fa, 0x00d8 DAT 0x02f2, 0x0019, 0x0117, 0x0256, 0x0408, 0x000c, 0x00f1, 0x0304 DAT 0x0004, 0x0070, 0x0065, 0x0065, 0x006b, 0x0513, 0x00f1, 0x03fa DAT 0x00c7, 0x02f2, 0x001a, 0x0117, 0x0256, 0x0408, 0x000f, 0x00f1 DAT 0x0304, 0x0005, 0x0070, 0x0069, 0x0063, 0x006b, 0x0020, 0x0513 DAT 0x02f2, 0x0000, 0x0b57, 0x03fa, 0x00b3, 0x02f2, 0x001b, 0x0117 DAT 0x0256, 0x0408, 0x000a, 0x00f1, 0x0304, 0x0002, 0x0073, 0x0070 DAT 0x0513, 0x00f1, 0x03fa, 0x00a4, 0x02f2, 0x001c, 0x0117, 0x0256 DAT 0x0408, 0x000a, 0x00f1, 0x0304, 0x0002, 0x0070, 0x0063, 0x0513 DAT 0x00f1, 0x03fa, 0x0095, 0x02f2, 0x001d, 0x0117, 0x0256, 0x0408 DAT 0x000a, 0x00f1, 0x0304, 0x0002, 0x0065, 0x0078, 0x0513, 0x00f1 DAT 0x03fa, 0x0086, 0x02f2, 0x001e, 0x0117, 0x0256, 0x0408, 0x000f DAT 0x00f1, 0x0304, 0x0001, 0x005b, 0x0513, 0x02f2, 0x0000, 0x0b57 DAT 0x0304, 0x0001, 0x005d, 0x0513, 0x03fa, 0x0072, 0x02f2, 0x001f DAT 0x0117, 0x0256, 0x0408, 0x0007, 0x00f1, 0x02f2, 0x0000, 0x0b57 DAT 0x03fa, 0x0066, 0x010a, 0x02f2, 0x0008, 0x0296, 0x0408, 0x0008 DAT 0x02f2, 0x0007, 0x021a, 0x0f4a, 0x00f1, 0x03fa, 0x0059, 0x010a DAT 0x02f2, 0x0010, 0x0296, 0x0408, 0x0010, 0x02f2, 0x0007, 0x021a DAT 0x0304, 0x0001, 0x005b, 0x0513, 0x0f4a, 0x0304, 0x0001, 0x005d DAT 0x0513, 0x00f1, 0x03fa, 0x0044, 0x010a, 0x02f2, 0x0018, 0x0296 DAT 0x0408, 0x0017, 0x02f2, 0x0007, 0x021a, 0x0304, 0x0001, 0x005b DAT 0x0513, 0x02f2, 0x0000, 0x0b57, 0x0304, 0x0001, 0x002b, 0x0513 DAT 0x0f4a, 0x0304, 0x0001, 0x005d, 0x0513, 0x00f1, 0x03fa, 0x0028 DAT 0x010a, 0x02f2, 0x001f, 0x02a4, 0x0408, 0x000a, 0x02f2, 0x0021 DAT 0x0190, 0x02f2, 0x0000, 0x0e66, 0x00f1, 0x03fa, 0x0019, 0x010a DAT 0x0304, 0x000f, 0x0075, 0x006e, 0x006b, 0x006e, 0x006f, 0x0077 DAT 0x006e, 0x0020, 0x006f, 0x0070, 0x0061, 0x0072, 0x0067, 0x003a DAT 0x0020, 0x0513, 0x02f2, 0x0002, 0x0e66, 0x0a80, 0x00f1, 0x0148 DAT 0x02e8, 0x1067, 0x000e, 0x0064, 0x0069, 0x0073, 0x0061, 0x0073 DAT 0x006d, 0x002d, 0x0073, 0x0070, 0x0065, 0x0063, 0x0069, 0x0061 DAT 0x006c, 0x0041, 0x010a, 0x1030, 0x02f2, 0x0001, 0x0117, 0x0256 DAT 0x0408, 0x000a, 0x00f1, 0x0304, 0x0003, 0x006a, 0x0073, 0x0072 DAT 0x0513, 0x03fa, 0x0089, 0x02f2, 0x0008, 0x0117, 0x0256, 0x0408 DAT 0x000a, 0x00f1, 0x0304, 0x0003, 0x0069, 0x006e, 0x0074, 0x0513 DAT 0x03fa, 0x007a, 0x02f2, 0x0009, 0x0117, 0x0256, 0x0408, 0x000a DAT 0x00f1, 0x0304, 0x0003, 0x0069, 0x0061, 0x0067, 0x0513, 0x03fa DAT 0x006b, 0x02f2, 0x000a, 0x0117, 0x0256, 0x0408, 0x000a, 0x00f1 DAT 0x0304, 0x0003, 0x0069, 0x0061, 0x0073, 0x0513, 0x03fa, 0x005c DAT 0x02f2, 0x000b, 0x0117, 0x0256, 0x0408, 0x000a, 0x00f1, 0x0304 DAT 0x0003, 0x0072, 0x0066, 0x0069, 0x0513, 0x03fa, 0x004d, 0x02f2 DAT 0x000c, 0x0117, 0x0256, 0x0408, 0x000a, 0x00f1, 0x0304, 0x0003 DAT 0x0069, 0x0061, 0x0071, 0x0513, 0x03fa, 0x003e, 0x02f2, 0x0010 DAT 0x0117, 0x0256, 0x0408, 0x000a, 0x00f1, 0x0304, 0x0003, 0x0068 DAT 0x0077, 0x006e, 0x0513, 0x03fa, 0x002f, 0x02f2, 0x0011, 0x0117 DAT 0x0256, 0x0408, 0x000a, 0x00f1, 0x0304, 0x0003, 0x0068, 0x0077 DAT 0x0071, 0x0513, 0x03fa, 0x0020, 0x02f2, 0x0012, 0x0117, 0x0256 DAT 0x0408, 0x000a, 0x00f1, 0x0304, 0x0003, 0x0068, 0x0077, 0x0069 DAT 0x0513, 0x03fa, 0x0011, 0x010a, 0x0304, 0x0004, 0x0075, 0x006e DAT 0x006b, 0x005b, 0x0513, 0x02f2, 0x0002, 0x0e66, 0x0304, 0x0001 DAT 0x005d, 0x0513, 0x00f1, 0x0811, 0x1059, 0x1073, 0x02e8, 0x1159 DAT 0x000b, 0x0064, 0x0069, 0x0073, 0x0061, 0x0073, 0x006d, 0x002d DAT 0x0069, 0x006e, 0x0073, 0x0074, 0x0041, 0x0811, 0x0f29, 0x010a DAT 0x02f2, 0x0004, 0x0e66, 0x0304, 0x0002, 0x003a, 0x0020, 0x0513 DAT 0x032b, 0x010a, 0x0fde, 0x017a, 0x0408, 0x0012, 0x0fc7, 0x010a DAT 0x1059, 0x0391, 0x0391, 0x1042, 0x1073, 0x0304, 0x0002, 0x002c DAT 0x0020, 0x0513, 0x039e, 0x039e, 0x1073, 0x03fa, 0x0002, 0x1169 DAT 0x02e8, 0x1207, 0x000c, 0x0064, 0x0069, 0x0073, 0x0061, 0x0073 DAT 0x006d, 0x002d, 0x0072, 0x0061, 0x006e, 0x0067, 0x0065, 0x0041 DAT 0x04d7, 0x0f1b, 0x0320, 0x010a, 0x0f1b, 0x032b, 0x0283, 0x0408 DAT 0x0005, 0x1214, 0x04d7, 0x03fa, 0xfff7, 0x00f1, 0x02e8, 0x1239 DAT 0x0009, 0x0064, 0x006f, 0x0063, 0x006f, 0x006c, 0x002d, 0x0073 DAT 0x0065, 0x0065, 0x0041, 0x0304, 0x0013, 0x0063, 0x006f, 0x006c DAT 0x006f, 0x006e, 0x002d, 0x0064, 0x0065, 0x0066, 0x0069, 0x006e DAT 0x0065, 0x0064, 0x0020, 0x0077, 0x006f, 0x0072, 0x0064, 0x003a DAT 0x0513, 0x019b, 0x0e27, 0x0efc, 0x02e8, 0x1257, 0x0009, 0x0063 DAT 0x006f, 0x006e, 0x0073, 0x0074, 0x002d, 0x0073, 0x0065, 0x0065 DAT 0x0041, 0x0304, 0x000a, 0x0063, 0x006f, 0x006e, 0x0073, 0x0074 DAT 0x0061, 0x006e, 0x0074, 0x003a, 0x0020, 0x0513, 0x019b, 0x0bad DAT 0x02e8, 0x127d, 0x0007, 0x0076, 0x0061, 0x0072, 0x002d, 0x0073 DAT 0x0065, 0x0065, 0x0041, 0x0304, 0x000a, 0x0076, 0x0061, 0x0072 DAT 0x0069, 0x0061, 0x0062, 0x006c, 0x0065, 0x003a, 0x0020, 0x0513 DAT 0x019b, 0x0bad, 0x02e8, 0x1299, 0x0008, 0x0070, 0x0072, 0x0069 DAT 0x006d, 0x002d, 0x0073, 0x0065, 0x0065, 0x0041, 0x0304, 0x000a DAT 0x0070, 0x0072, 0x0069, 0x006d, 0x0069, 0x0074, 0x0069, 0x0076 DAT 0x0065, 0x003a, 0x0513, 0x0e27, 0x1247, 0x02e8, 0x12b3, 0x0006 DAT 0x0078, 0x0074, 0x002d, 0x0073, 0x0065, 0x0065, 0x0041, 0x010a DAT 0x032b, 0x00bf, 0x0117, 0x0256, 0x0408, 0x0006, 0x00f1, 0x010a DAT 0x1262, 0x03fa, 0x003e, 0x00c9, 0x0117, 0x0256, 0x0408, 0x0006 DAT 0x00f1, 0x010a, 0x12a2, 0x03fa, 0x0034, 0x00d3, 0x0117, 0x0256 DAT 0x0408, 0x0006, 0x00f1, 0x010a, 0x1288, 0x03fa, 0x002a, 0x0153 DAT 0x01a4, 0x0256, 0x0408, 0x0004, 0x12bd, 0x03fa, 0x0022, 0x0304 DAT 0x001d, 0x0075, 0x006e, 0x0072, 0x0065, 0x0063, 0x006f, 0x0067 DAT 0x006e, 0x0069, 0x007a, 0x0065, 0x0064, 0x0020, 0x0063, 0x006f DAT 0x0064, 0x0065, 0x0020, 0x0066, 0x0069, 0x0065, 0x006c, 0x0064 DAT 0x0020, 0x0076, 0x0061, 0x006c, 0x0075, 0x0065, 0x0513, 0x00f1 DAT 0x00f1, 0x04d7, 0x02e8, 0x12ce, 0x0003, 0x0073, 0x0065, 0x0065 DAT 0x0041, 0x0835, 0x017a, 0x02d6, 0x0408, 0x0010, 0x0304, 0x000c DAT 0x006e, 0x006f, 0x0020, 0x0073, 0x0075, 0x0063, 0x0068, 0x0020 DAT 0x0077, 0x006f, 0x0072, 0x0064, 0x0cb3, 0x04d7, 0x12d6, 0x02e8
 
...
   
 • A
  0x0000

  []
  0x0000
 • B
  0x0000

  []
  0x0000
 • C
  0x0000

  []
  0x0000
 • X
  0x0000

  []
  0x0000
 • Y
  0x0000

  []
  0x0000
 • Z
  0x0000

  []
  0x0000
 • I
  0x0000

  []
  0x0000
 • J
  0x0000

  []
  0x0000
 • SP
  0x0000

  []
  0x0000
 • PC
  0x0000

  []
  0x0000
 • EX
  0x0000

  []
  0x0000
 • IA
  0x0000

  []
  0x0000


copy current project files
NOTE: You do not need to save to assemble a project. Just click assemble.

This is a public project. If you wish to save your changes, you must fork it. This will create a new project from your changes, that you alone will be able to edit.

Loading...
About F1DE
X

F1DE - The DCPU Development Tool for 0x10c

Latest Update 23th May 2012 - Version 0.9.20

F1DE is securely hosted on Amazon Web Services for emulation and file storage.
Database is backed up daily.

Example project is here:
http://fasm.elasticbeanstalk.com/?proj=21rnsl

Comments? Suggestions? Ideas? Join us on http://www.0x10cforum.com

DCPU Instructions:
X
Instruction Effect
SETb, asets b to a
ADDb, asets b to b+a, sets EX to 0x0001 if there's an overflow, 0x0 otherwise
SUBb, asets b to b-a, sets EX to 0xffff if there's an underflow, 0x0 otherwise
MULb, asets b to b*a, sets EX to ((b*a)>>16)&0xffff (treats b, a as unsigned)
MLIb, alike MUL, but treat b, a as signed
DIVb, asets b to b/a, sets EX to ((b<<16)/a)&0xffff. if a==0, sets b and EX to 0 instead. (treats b, a as unsigned)
DVIb, alike DIV, but treat b, a as signed. Rounds towards 0
MODb, asets b to b%a. if a==0, sets b to 0 instead.
MDIb, alike MOD, but treat b, a as signed. (MDI -7, 16 == -7)
ANDb, asets b to b&a
BORb, asets b to b|a
XORb, asets b to b^a
SHRb, asets b to b>>>a, sets EX to ((b<<16)>>a)&0xffff (logical shift)
ASRb, asets b to b>>a, sets EX to ((b<<16)>>>a)&0xffff (arithmetic shift) (treats b as signed)
SHLb, asets b to b<<a, sets EX to ((b<<a)>>16)&0xffff
IFBb, aperforms next instruction only if (b&a)!=0
IFCb, aperforms next instruction only if (b&a)==0
IFEb, aperforms next instruction only if b==a
IFNb, aperforms next instruction only if b!=a
IFGb, aperforms next instruction only if b>a
IFAb, aperforms next instruction only if b>a (signed)
IFLb, aperforms next instruction only if b<a
IFUb, aperforms next instruction only if b<a (signed)
ADXb, asets b to b+a+EX, sets EX to 0x0001 if there is an over-flow, 0x0 otherwise
SBXb, asets b to b-a+EX, sets EX to 0xFFFF if there is an under-flow, 0x0 otherwise
STIb, asets b to a, then increases I and J by 1
STDb, asets b to a, then decreases I and J by 1
JSRapushes the address of the next instruction to the stack, then sets PC to a
HCFa---
INTatriggers a software interrupt with message a
IASasets IA to a
IAGasets a to IA
RFIadisables interrupt queueing, pops A from the stack, then pops PC from the stack
IAQaif a is nonzero, interrupts will be added to the queue instead of triggered. if a is zero, interrupts will be triggered as normal again
HWNasets a to number of connected hardware devices
HWQasets A, B, C, X, Y registers to information about hardware a
A+(B<<16) is a 32 bit word identifying the hardware id
C is the hardware version
X+(Y<<16) is a 32 bit word identifying the manufacturer
HWIasends an interrupt to hardware a
Editor Key Shortcuts:
X
PC (Windows/Linux) Mac action
Ctrl-U Ctrl-U change to upper case
Ctrl-Shift-U Ctrl-Shift-U change to lower case
Ctrl-Alt-Down Command-Option-Down copy lines down
Ctrl-Alt-Up Command-Option-Up copy lines up
Ctrl-F Command-F find
Ctrl-K Command-G find next
Ctrl-Shift-K Command-Shift-G find previous
Ctrl-End,Ctrl-Down Command-End,Command-Down go to end
Ctrl-L Command-L go to line
Alt-Right,End Command-Right,End,Ctrl-E go to line end
Alt-Left,Home Command-Left,Home,Ctrl-A go to line start
Ctrl-Home,Ctrl-Up Command-Home,Command-Up go to start
Ctrl-Left Option-Left go to word left
Ctrl-Right Option-Right go to word right
Tab Tab indent
Alt-Down Option-Down move lines down
Alt-Up Option-Up move lines up
Shift-Tab Shift-Tab outdent
Insert Insert overwrite
Ctrl-Shift-Z,Ctrl-Y Command-Shift-Z,Command-Y redo
Ctrl-D Command-D remove line
Ctrl-K remove to line end
Option-Backspace remove to linestart
Alt-Backspace,Ctrl-Alt-Backspace remove word left
Alt-Delete remove word right
Ctrl-R Command-Option-F replace
Ctrl-Shift-R Command-Shift-Option-F replace all
Ctrl-A Command-A select all
Shift-Down Shift-Down select down
Shift-Left Shift-Left select left
Shift-End Shift-End select line end
Shift-Home Shift-Home select line start
Shift-PageDown Shift-PageDown select page down
Shift-PageUp Shift-PageUp select page up
Shift-Right Shift-Right select right
Ctrl-Shift-End,Alt-Shift-Down Command-Shift-Down select to end
Alt-Shift-Right Command-Shift-Right select to line end
Alt-Shift-Left Command-Shift-Left select to line start
Ctrl-Shift-Home,Alt-Shift-Up Command-Shift-Up select to start
Shift-Up Shift-Up select up
Ctrl-Shift-Left Option-Shift-Left select word left
Ctrl-Shift-Right Option-Shift-Right select word right
Ctrl-O split line
Ctrl-T Ctrl-T transpose letters
Ctrl-Z Command-Z undo